Privacy beleid

Hieronder vindt u de gegevens die voor de praktijk van uw behandelaar van toepassing zijn. (vink aan wat van toepassing is en vul ontbrekende gegevens in/aan)

(contact-) Gegevens Zorgverlener:

Fysiotherapie Beneden-Leeuwen

Dhr. C.de Leeuw

Mevr. M.M.Heijmans

Pastoor Zijlmansstraat 14

6658 EG Beneden-Leeuwen

Tel: 0487-591930 (buiten werktijden antwoordapparaat)

Email: Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken.

www.fysiobl.nl

□   verantwoordelijk voor gegevensbescherming

(contact-) Gegevens Functionaris Gegevensbescherming (indien van toepassing):

Niet van toepassing

Doel gegevensvastlegging

□   (para-)medische behandeling

□   verwijzing

□   administratie, maken van afspraken

□   innen van consultkosten

□   facturering t.b.v. cliënt en zorgverzekeraar

□   anders nl.

□    

   

Wij noteren in uw dossier

□   naam, adres, woonplaats

□   telefoonnummer

□   e-mailadres

□   geboortedatum

□   zorgverzekeringsnummer

□   bankrekening t.b.v. incasso

Bijzondere persoonsgegevens

□   Burger Service Nummer (BSN)

□   medische gegevens

□   relevante sociaal maatschappelijke gegevens (bijv. relatie, kinderen, woon- en werksituatie, hobby’s/ sport)

□   contactgegevens van de huisarts

Bij minderjarigen < 16 jaar

□   naam, adresgegevens, telefoonnummer en mailadres van beide ouders

□   schriftelijke toestemming van beide ouders

Bewaartermijn dossier

□   15 jaar na de laatste wijziging/ toevoeging (WGBO)

Uw gegevens kunnen ook gebruikt worden voor de volgende doelen:

□   om (na uw toestemming) andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij verwijzing naar een andere behandelaar;

□   voor het gebruik door een waarnemer tijdens afwezigheid van uw therapeut;

□   voor geanonimiseerd gebruik tijdens intercollegiaal overleg, onderricht aan stagiaires of overige lesdoelen;

□   geanonimiseerd (na uw toestemming) voor wetenschappelijk onderzoek

□   om (na uw toestemming) in geval van een schadeclaim informatie te verstrekken aan de door u gecontracteerde advocaat.

Indien uw behandelaar vanwege een andere reden gebruik wil maken van uw gegevens, dan wordt om uw toestemming gevraagd.

 

Op de zorgnota staan de gegevens, die door de zorgverzekeraar worden gevraagd.

□   uw naam, adres, woonplaats

□   uw klantnummer en/of geboortedatum

□   mogelijk BSN

□   de datum van de behandeling

□   korte omschrijving van de behandeling

□   prestatiecode

□   de kosten van het consult

Uw rechten:

□   Bij de intake vragen wij uw toestemming voor het vastleggen en verwerken van uw gegevens;

□   Wij noteren uw toestemming in uw dossier;

□   Wij noteren niet meer gegevens dan voor het omschreven doel nodig is;

□   U heeft het recht op intrekking van verleende toestemming*;

□   U heeft het recht op inzage, correctie, verwijdering en het meenemen van eigen gegevens (dataportabiliteit)*;

□   U heeft het recht om een klacht in te dienen over hoe wij met uw persoons-gegevens omgaan bij uw therapeut* en bij de Autoriteit Persoonsgegevens www.autoriteitpersoonsgegevens.nl ;

□   Wij wijzen u op onze privacy beleid en waar u deze kunt vinden.

*  Dit kunt u schriftelijk of per mail melden aan de verantwoordelijke.
    (zie bovenaan dit schema)

Personen die toegang hebben tot de dossiergegevens, buiten de zorgverlener

□   Uw zorgverzekeraar

□   Deze personen zijn bekend met de regels m.b.t. privacybescherming en hebben een geheimhoudingsplicht.

   

Met betrekking tot contact per email

□   gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online informatie opvragen door de patiënt/cliënt

□   gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot online afspraken maken

□    

□    

□   gebruik beveiligd systeem

Met betrekking tot onze website en onze Facebook pagina

□   gebruik beveiligd systeem

□   wij maken geen gebruik van cookies

□   wij maken geen gebruik van een gastenboek

Digitale Nieuwsbrief

□   Niet van toepassing

Wij treffen maatregelen om uw gegevens te beschermen

□   Technisch (beveiliging van dossiers, computer etc.)

□   Organisatorisch (afspraken en overeenkomsten)

Meldplicht datalekken

□   Wij beschikken over een protocol datalekken.

   
   

Overig

 

Onze dienstverlening is onderhevig aan wetgeving op het gebied van gezondheidszorg in Nederland en het Nederlands recht in het algemeen.

Bijv. WGBO, Wkkgz, AVG

Veilig naar de fysiotherapeut. Zo doe je dat.

Vanaf vrijdag 1 mei 2020 mogen wij weer geleidelijk aan open voor het behandelen van patiënten in de praktijk. Kijk voor meer informatie op onze hoofdpagina